Landsbygden. Levide.

LEVIDE, 8 mars.
Fältskjutning var i söndags anordnad av Levide och Gerums skyttegille vid Mallgårdsklint i Levide med skottriktning mot klinten. Vackert vårväder var rådande och skyttarna uppnådde också goda resultat. Sålunda lyckades Alfons Nilsson, Levide, bl. a. erövra skytteföreningens vandringspris för tredje gången och därmed för alltid efter att priset i nio års tid vandrat inom föreningen.
Tre mål voro uppsatta och 4 skott avlossades mot varje mål av samtliga skyttar.
De främsta resultaten blevo: Alfons Nilsson, Levide, 12 tr., Knut Johansson, Gerum, 9, Artur Lindgren, Gerum, 9, Birger Nilsson, Levide, 8, Harry Siggelin, Levide, 8, Martin Malmros, Levide, 8.
Vid insatsskjutning mot ett mål, tre skott, blevo resultaten:
Knut Johansson, Gerum, 3 tr., Alfons Nilsson, Levide, 3, Martin Malmros, Levide, 3, Harry Johansson, Levide, 2, A. Lindgren, Gerum,2, och Nils Johansson, Levide, 2.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *