Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 11 april.
Lärbro andelsmejeri förening hade i lördags ordinarie föreningsstämma Av årsberättelsen framgick att vid mejeriet under 1937 inlevererats 849,599 kg. mjölk eller 92,227 kg. mera än 1936. Smörtillverkningen har uppgått till 33,621 kg. och osttillverkningen till 2,818 kg. Till leverantörerna ha utbetalats 95,856 kr., medelpriset för oskummad Mjölk har varit 11,3 öre pr kg. Mjölkens innehåll av smörfett har i medeltal varit 3,77 proc. Driftskostnaderna ha uppgått till 1 112 öre pr kg. inlevererad mjölk.
Stämman beslöt en utdelning till andelsägarna av 5 proc. på insatt kapital. Tillgångar och skulder balanserade på. 38,015 kr. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen och räkenskapsföraren för det gångna årets förvaltning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *