Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
En högtidlig jordfästning ägde på fredagen rum i Kräklingbo kyrka, då korgmakaren Oskar Nyberg från Stenstugu vigdes till den sista vilan. I den bortgångnes hem hölls en andaktsstund, varefter man färdades till kyrkan. Under orgelmusik inbars kistan och placerades i koret. Sedan ps. 297: 2—3 unisont sjungits, talade kyrkoherden i anslutning till ett bibelspråk och förrättade jordfästningen. Efter begravningsmässan sjöngs ps. 595: 1—3, varefter kistan utbars och sänktes i graven å nya kyrkogården. De anhörigas sista tack och hälsning frambars av den avlidnes måg järnvägsmannen Erik Andersson från Visby. Många kransar nedlades vid graven. Till sist sjöngs ps. 434.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *