Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 8 mars.
En aftongudstjänst hade på måndagskvällen anordnats i Kräklingbo kyrka. Den inleddes med psalmsång, varefter kyrkoherde A. Laurell höll en passionsbetraktelse över en av akterna i Jesu lidandes historia. Därefter talade ombudsmannen i Sveriges blåbandsförening, pastor Erik Berglund från Sundsvall, vilken med utgångspunkt från en bibeltext uppställde frågan: Är blåbandsrörelsen berättigad? Han erinrade bl. a. om, att det svenska folket år 1936 till rusdrycker förbrukade en summa av 320 milj. kr., varav den svenska staten i inkomst har 175 miljoner. Denna statens inkomst uppväges emellertid därav, att vårt land har icke mindre än 70,000 alkoholister, därav 25,000 familjefäder med sammanlagt 75,000 barn, vilka därigenom gå miste om stöd och hjälp. Tal slutade med en varm vädjan till de närvarande att stödja det kristliga nykterhetsarbetet inom Sveriges blåbandsförening.
Sedan psalmen ”Verka, ty natten kommer” sjungits, förrättade kyrkoherde Laurell altartjänst, varefter gudstjänsten SAR med psalmen ”Bliv kvar hos mig”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *