Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 11 jan.
Söndagsskolsekreterarea fröken Anna Resberg från Stockholm besökte förliden söndag Hablingbo. Alla söndagsskolans barn hade samlats kl. 5. En mycket intressant och givande kristendomslektion hölls då av fröken Rosberg, som till ämne härför hade valt Matt. 6: 19-21 verserna. Efter en liten paus övergick fröken Rosberg till att tala om missionen. Med intresset på högspänn följde barnen med då talarinnan livfullt och fängslande skildrade hednabarnens liv och religion.
Offentligt möte hade utlysts till kl. halv 7, då missionshusets stora sal till sista plats fylldes i det att barnens föräldrar och en hel del andra intresserade infunnit sig. Efter en inledande sång hälsade söndagsskolans lärare J. Larsson talarinnan välkommen, varpå fröken Rosberg höll sitt annonserade föredrag om söndagsskolan på sitt livliga och medryckande sätt. Allvarligt och manande inpräglade talarinnan hos åhörarna vikten och nödvändigheten att taga sig an det kristliga arbetet bland de små.
Efter det gedigna föredraget togs rast, då alla de närvarande, stora och små, inbjödos till ett trevligt dukat kaffebord i salens fond. Här gavs tillfälle att återuppliva gammal bekantskap. Fröken Rosberg har för en del år sedan en tid vistats i denna församling, och gjorde sig därvid känd för sin älskvärda personlighet.
Det angenäma samkvämet avslöts till sist med att kyrkovärd G. Pettersson fr. Havdhem en stund kraftigt och allvarligt talade över dagens aftonsångstext, varefter ps. 500: 5-7:de vers sjöngos som avslutning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *