Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL.
En kärngumma har gått ur tiden. Hustrun till framlidne f. hemmansägaren och fiskaren Lars Pettersson, Gustafs i Fröjel, Johanna Pettersson, avled i sin sons hem vid Hejstäde i Eksta i söndags i en ålder av nära 89 år. Närmast sörjande äro son sonhustru, sondotter samt sonson. Den hädangångna har inte alltid haft ljusa dagar i sin långa levnad, vilket den kan förstå som under långa och kusliga höstnätter fått känna fiskarhustrurnas ängslan och oro för sina män då de befunnit sig ute på en upprörd och vredgad sjö. Bland sådana nätter står väl här ute en natt i oktober 1887 som den mest fasansfulla, den natt då många av Fröjelfiskarna blev vågornas rov. Johanna Petterssons man och hans kamrater lyckades då gå i land i Sproge och undgingo en våt grav.
Den avlidna har varit en arbetsam och duktig kvinna som utfört sitt arbete inom hemmet, på åker och äng, samt vid fiskläget. Förr i tiden fanns det inga fiskbilar som hämtade fisken vid fiskehamnen utan man fick bära i korgar.
Det säges att man kunde bära ända till 10—11 valar strömming från stranden och hem över 3 km, vägsträcka. Med tiden kunde fru Pettersson inte vara ensam på gården varför hon för omkring fem år sedan flyttade till sonen vid Hejstäde. De tre sista åren har hon mestadels varit sängliggande till följd av stark åderförkalkning.
Med mor Pettersson har Fröjels äldsta invånare gått ur tiden, hennes stoft komer att jordas i Eksta kyrkogård om fredag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *