Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 17 jan.
Bibelstudievecka har härvarande baptistförsamling varit samlad till 11-16 jan. Ledare har varit pastor O. A. Larsson från Örebro, vilken visat sig vara väl bevandrad i de heliga skrifterna och därtill begåvad med ett ganska enastående minne, samt förmåga att göra framställningen intressant och fängslande. Ämnet som studerats har varit: ”Betingelser för kristen mission och kännetecken på detta”. Första Korinterbreveta 12 kapitel med dess växlande innehåll har genomgåtts. Tillslutningen har varit ganska god.
Söndagskvällens möte hade samlat fullt hus, vid de övriga offentliga mötena har tillslutningen varit något sämre. Sångarna ha flitigt deltagit i alla offentliga möten med god sång och musik, i de enskilda mötena har förekommit flera solo- och duettsånger. Pastor Larsson fick genom föreståndaren mottaga församlingens varma tack vid avslutningsmötet, själv tackade pastor L. för visat intresse och gott samarbete, samt önskade framgång i verksamheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *