Landsbygden. Fole.

FOLE, 21 jan.
Fole juniorförening har hållit sitt årsmöte. Mötet började med sång varpå Martin Nygren inledde med bibelläsning och bön. Föreningens ordf. W. Karlsson gav en kort redogörelse för det gångna årets arbete. Kassan har omslutit en summa av 225 kronor.
Till sekr. utsågs Helga Andersson. Att handhava föreningens kassa valdes Martin Nygren, biträdd av Einar Yttergren. Till arbetsledare för pojkarna valdes M. Nygren och William Holmqvist. Att förestå syföreningen valdes Astrid Johnsson och Greta Nyström.
Efter det programförslaget för första kvartalet godkänts, höll ledaren i anslutning till föreningens motto ett kort tal och avslutade mötet. Att nya medlemmar beviljades inträde i föreningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *