Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Lokalföreningen på ut flykt Medlemmarna i Fardhems lokalförening av G. L. C. hade i lördags anordnat en rundresa på Gotland, som anträddes kl. 8 på morgonen med buss från Fardhem. Närmaste mål var Klintehamn där man gjorde en liten paus och genomgick Centralföreningens lagerlokaler. Därefter fortsatte färden till Visby där sällskapet besökte Äggcentralens och Centralföreningens lokaler, ävenledes gjorde man en liten avstickare bort till Andelsslakteriet, därdess lokaler besågos. Sedan fortsatte sällskapet resan till Skäggs i Vestkinde, där man gjorde en rundtripp på den vackra egendomen. Även Slite besöktes under dagens lopp, där såväl kraftverket som cementfabrikens anläggningar besågos.
Härefter fortsatte man återresan till Fardhem genom skilda socknar under det att små uppehåll gjordes här och var.
Ett vackert och strålande sommarväder rådde under hela dagen och det till. 20-talet personer uppgående sällskapet voro alla nöjda och belåtna med sin dag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *