Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 3 jan.
En mycket trevlig söndagsskolfest hölls nyårsdagen i Paviljongen. Det var Metodistförsamlingens söndagsskola som firade sin julfest. Festens gedigna program upptog efter en gemensam sång inledning av pastor Hermansson. Barnen och pastorn läste växelvis julevangeliet. En käck pojke höll ett klämmigt hälsningstal En flicka läste ett poem betitlat: ”En stjärna brann …”. I programmet förekom två dialoger som utfördes av barnen på ett förtjänstfullt sätt. Den ena dialogen var ”Löftets stjärnor”, då barnen bar guld- och silverstjärnor i händerna. Den andra var ”Vi äro sju små juleljus”, då barnen medförde ljus i olika färger. Teol stud. Torsten Lundblad höll ett kort men intressant tal till barnen.
Vidare upptog programmet solosång, uppläsning, kaffedrickning samt lek kring granen och mitt under leken kom tomten på besök medförande påsar med godsaker. Festen avslutades av pastor Hermansson med ett tack till medverkande, givare till festen och nedkallade till sist Guds välsignelse över de församlade. Den alltigenom trevliga festen hade samlat en talrik publik, som till sista plats fyllde den stora paviljongen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *