Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Politiskt föredrag hölls i härvarande bygdegård i söndags kväll av bondeförbundets ombudsman Holger Adolfsson, som inledningsvis framhöll att ett lands styrka ej uteslutande berodde på de grövsta kanonerna utan även på samhörigheten mellan folken. I fortsättningen berörde tal. de angrepp som högern och folkpartiet riktar mot regeringsblocket, isynnerhet bondeförbundet, vilka angrepp han tillbakavisade som obefogade. Tal. redogjorde för skillnaden mellan den gamla och nya gruvlagen, samt avslutade med en vädjan till alla röstberättigade att vid det stundande valet rösta med bondeförbundet. Efter föredraget visades bondeförbundets valfilm.
Med detta föredrag avslöt ombudsman Adolfsson sin föredragsturné på Gotland.
Efter föredraget gavs tillfälle till diskussion, vilken emellertid uteblev i brist på opponent.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *