Landsbygden. Endre.

ENDRE, 9 april.
Endre lokalt örening höll i dag årssammanträde under ordförandeskap av Erik Hallgren, Kvie, vilken höll ett minnestal över och gav ett varmt erkännande åt den under fjolåret avlidne ordföranden i föreningen f. d. folkskoll. P. S. Hartxnan för det arbete den avlidne nedlagt för föreningen. Omsättningen under fjolåret hade uppgått till kr. 21,878: 05. Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes samt ansvarsfrihet beviljades såväl styrelse som räkenskapsföraren. Till styrelse valdes Joh:s Nilsson, Kvie, ordf., Erik Hallgren, Kvie, kassör, samt Leonard Göransson, Fjells, de två förstnämnda jämväl som firmatecknare. Till styrelsesuppleanter valdes Ragnar Nilson, Burgstomt, samt Arvid Pettersson, Fjells. Till revisorer omvaldes Th. Stenström, Endregårda, och Arvid Petters son, Lera, samt suppleant Torbjörn Kellquist, Endregårda. Att representera föreningen vid Centralföreningens stämma valdes Joh:s Nilsson och Erik Hallgren, Kvie. Två nya medlemmar anslöto sig till föreningen med en sammanlagd areal av 44 hektar. Dessutom beslöts att vid nästa årssammanträde skulle kaffeservering anordnas för föreningens medlemmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *