Landsbygden. Burs.

BURS, 25 jan.
Sjukkassan Framtideförbundet avd. 1055 höll årsmöte hos avd. kassör, Anshelm Björkander, söndagen den 23 januari. Av årsberättelsen framgick att avd. under året utbetalt sjukhjälp med 808: 35 kr. samt att inkomsterna uppgått till 638: 10 kr. Medlemsantalet var vid årets slut 27. Till styrelse för år 1938 valdes Ture Eneqvist, Gatums, ordf., Gustav Thell, Heffride, kassör och Harry Andersson, Enges, sekr. med Gustav Bodin, Luxe, och Axel Pettersson, Allmunde, som ersättare. Till revisorer valdes Harald Bladh, Enges, och Anshelm Björkander. Sjukbesökare: Eva Thell, Anna Andersson och Gustav Bodin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *