Landsbygden. Burs.

BURS, 4 jan.
Rone och Burs friförsamling höll i söndags sitt årsmöte i Stenstu, Burs. Mötet började med en nyårssång, varefter pastor Alstig predikade och församlingen firade Herrens nattvard. Efter ytterligare en sång, tömdes sparbössorna för missionsförbundets yttre mission. Resultatet av denna sparbössetömning blev 134 kr.
Sedan kaffe druckits följde årsmötes-förhandlingarna under hr Josef Larssons ordförandeskap. Av den lämnade årsredogörelsen framgick att församlingen, som består av 22 medlemmar, under året varit verksam i likhet med föregående år. För det kommande verksamhetsåret valdes pastor Alstig, Hemse, till församlingsföreståndare, Josef Larsson till ordförande, Vilh. Jakobsson till kassör, fru Gerda Tomson till sekr. och John Tomson till söndagsskolföreståndare.
Arsmötet avslutades med bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *