Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 17 jan.
Södra Gotlands Missionsförening höll i går sitt årsmöte i missionssalen. Mötet tog sin början kl. 11 f. m. med sången 666, varefter pastor Skogwik läste dagens evangelitext och ledde i bön. Pastor Jakobstam sjöng först en sång och talade sedan över dagens högmässotext Joh. 4: 5-20 om hur Jesus gick sin egen väg, bröt med gängse traditioner och människomeningar, rev ned skrankorna mellan folk och folkraser. Han undervisar alla utan åtskillnad och blottar synden hos människorna, så att de måste erkänna honom såsom profeten. Förmiddagens möte avslutades med bön av pastor Skogwik.
Efter mötet serverades kaffe, och därefter vidtog förhandlingarna under herr Efr. Larssons ledning. Arsberättelsen över föreningens verksamhet föredrogs av pastor Skogwik, och kassans ställning meddelades av handl. C. A. Wessman. Omslutningen har varit kr. 2,346: 44 med en behållning av kr. 64: 47. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året.
De av styrelsens ledamöter som voro i tur att avgå omvaldes, nämligen: O. Bäckström K. L Blidmark och O. Lindqvist. Likaså omvaldes suppl. Axal Wessman och Olof Nilsson och nyvaldes Konrad Mattsson efter K. Fågelgren som avlidit under året. Revisorer blevo:
Ragnar Cedergren och Wiktor Pettersson med Valter Cedergren som suppl.
Eftermiddagens möte började kl. 2 e. m. med sången 412, varefter Oscar Wessman inledde med ps. 84 och ledde i bön. Pastor Jakobstam talade över Luk. 10: 17-20 om den sanna glädjen, och pastor Skogwik talade som, avslutning över Matt. 21: 23-46 om förmåner och förpliktelser. Solosånger sjöngos av fröken Maja Wessman och pastor Jakobstam.
Det vackra vintervädret och fina slädföret drog snart sina färde. En besvärlig isgata har varit rådande några dagar, men nu börjar här och var ”sumpen” visa sig. I hamnen har den is som för några dagar sedan låg hindrande för fartyg med svag maskinkraft nu givit vika så att det danska motorfartyget Asnäes, som i går anlände från Limhamn med 230 ton gödning för lossning i Burgsvik, obehindrat kunde lägga till. Fartyget mäter 432 nettoregisterton och föres av kapten Ankersen. Det avgår härifrån till Ljugarn för vidare lossning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *