Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Försäljning vär i lördags kväll anordnad i härvarande folkskola av Alskogs kyrkliga syförening. Sedan ’en psalm sjungits, höll kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, en kort betraktelse. Några skolflickor utfyllde programmet på ett förtjänstfullt sätt med vackra vårsånger, som fingo ett gott mottagande av den glada och fulltaliga publiken.
Så skötte folkskollärare «Gottfrid Vahlberg, Lye, klubban på sitt sedvanliga: muntra sätt, vilket gjorde, att en stor mängd syföreningsarbeten och skänkta varor fingo rask åtgång och gav det vackra resultatet av 356 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *