Kyrkobrödrakår i Visby.

Förberedelser pågå för bildande av en s. k. kyrkobrödrakår i Visby. Denna rörelse, som fått ganska stor utbredning i olika trakter av landet, syftar till att föra intresserade lekmän till aktiv verksamhet i kyrkans tjänst. Generalsekreteraren i denna organisation, taxeringskommissarie K. G. Fellenius, Stockholm, hitväntas i mitten av maj månad och kommer då att hålla föredrag såväl här i staden som i Hemse och Slite.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *