Kungörelse.

Härigenom tillkännagives, att sammanträden för mätning av följande tomter inom Hemse municipalsamhälle komma att hållas inom resp. tomter måndagen den 7 februari 1938 på nedannämnda tider, nämligen:
Tomt nr 8 1 kv. Doppingen kl. 10,30;
Tomt nr 1 1 kv. Korpen kl. 11,00;
Tomt nr 2 i kv. Korpen kL 11,00;
Tomt nr 13 1 kv. Råkan kl. 12,00;
Tomt nr 10 1 kv. Kråkan kl. 14,00;
Tomt nr 11 1 kv. Kråkan kl. 14,00;
Tomt nr 12 1 kv. Kråkan kl. 14,00;
Tomt nr 13 1 kv. Kråkan kl. 14,00;
och kallas vederbörande tomtägare samt ägare av tomterna angränsande mark till berörda sammanträden. Sakägare anmanas att vid resp. förrättning förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och lantmäterihandlingar, som kunna lända till upplysning vid förrättningen, ävensom att, där så erfordras, själv eller genom ombud på marken utvisa gräns för vederbörande tomt.
Visby den 28 januari 1938.
På tjänstens vägnar:
S. FORSSELIUS,
Förrättningsman för tomtmätning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *