Kampen mot den olagliga spriten.

Länsstyrelsen utbetalar den första belöningen.
Länsstyrelsen har i dag kunnat utbetala belöning till de personer, som lämnat myndigheterna anvisning på den illegala sprithantering, som för någon månad sedan avslöjades i skogarna vid Slättflis. Den första upptäckten gjordes som bekant av bärplockande barn och familjen har nu fått belöningen.
Enligt vad landsfogde Broms meddelar, sammanhänger detta med den nya lagstiftning på ifrågavarande område, som sedan den 1 juli varit gällande. Kampen mot den olagliga sprithanteringen har nu närmast övertagits av statspolisen, vilken skall samarbeta med tullpersonalen.
I samband därmed ha bötesandelar till vederbörande polis- och tullmän dragits in, men i stället gå dessa medel till en fond, från vilken utbetalningar verkställas till enskilda personer, som ge polismyndigheterna anvisningar, som leda till åtgärder.
För första gången har som redan nämnts sådan utbetalning i dag kunnat äga rum här i länet.
Det är att hoppas, att denna nya bestämmelse kommer att bidraga till, allmänhetens intresse för medverkan till bekämpande av osunda och olagliga företeelser på detta område skärpes, Det gäller här närmast lönnbränning men även smuggling, langning och annat handhavande av olaglig sprit. Någon skriftlig anmälan i saken behöver ej göras, utan endast en påstötning till polismyndligheterna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Augusti 1938
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *