Josef Jakobsons 50-årsdag.

Storartade hyllningar
ha i dag kommit lantbrukaren Josef Jakobsson, Bosarve i Stånga, till del på hans halvsekeldag.
Redan tidigt på morgonen uppvaktade familjen med en tavla av Bosarve gård samt en fåtölj och senare överlämnade hr Gustaf Nilsson, Dals, å Stånga missionsförsamlings vägnar en bibel i skinnband med jubilarens namnteckning på pärmen. Ungdomsföreningen Febe gratulerade genom hr Oskar Pettersson, Bogs, med en tavla av församlingens missionshus samt blommor. Under tavlan var Ps. 23 vackert textad. Söndagsskolbarnen med lärarna i spetsen överlämnade en silvervas med inskription samt blommor, och i samband därmed läste en söndagsskolflicka några verser. Från Hemse missionsdistrikt frambars lyckönskningar genom hr Herman Pettersson, Kruse, som även överlämnade en större blomsteruppsats, och från Stånga skolråd fick jubilaren mottaga en skrivbordsuppsats samt en käpp med silverkrycka, vilka presenter med ett tal överlämnades av kontraktsprosten A. Kronqvist.
Grannar och vänner, representerade av lantbr. Eugen Jacobsson, gratulerade med en fåtölj samt en textad adress och syskonens lyckönskningar framburos av folkskollärare Simeon Jacobsson, Viklau, som överlämnade en resväska av oxhud samt en subskriberad penninggåva. För övriga släktingar talade nämndeman K. W. Palmqvist och gratulerade med en penningsumma och en textad adress.
En penningsumma överlämnades även av Gotländska missionsförbundet genom hrr Joh. Nilson och Alb. Johansson, och för G. M. U. frambars en blomsterhyllning med ett tal av lantbr. Ivar Pettersson. Juniorkommittén presentade en skrivbordsmatta, för söndagsskolkommitten talade pastor Lundblad, för predikantförbundet pastor Skogwik och från G. M. F:s styrelse, G. M. U.-kommitten och distriktsföreståndare Joh. Nilson överlämnades andra delen av praktverket ”Svenska folkrörelser”.
I övrigt har hela dagen blommor och telegram strömmat in till Bosarve och bland telegrammen märkas sådana från missionssekreterare Ax. Andersson och Svenska missionsförbundets ordförande, grosshandlare Anders Löfberg, Karlstad, m. fl.
I eftermiddag ger femtioåringen middag vid Bosarve för vänkretsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *