Jordfästning.

En högtidlig sorgeakt ägde på tisdagen rum i Kalmar, då Anna Lovisa Eleonora Elfverson vigdes till den sista vilan. Akten inleddes med ett ”Andante” av Elner. Vid tonerna härav ägde samlingen rum, varefter unisont sjöngs ps. ”Våra stunder ila”. Kyrkoherde Lundgren i Ryssby trädde sedan fram till båren och höll ett varmhjärtat griftetal. Efter den rituella akten sjöng fröken Lund ”Det brister en sträng” av Anjou. Unisont följde s. ps. 487: 7, varefter den blomsterhöljda kistan vid tonerna av Chopins sorgmarsch utbars och nedsattes i familjegraven.
Till sist lyste officianten griftefrid.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *