Idrottshall i Visby?

I lördags bildades i Visby Föreningen Visby idrottshall u.. p. a., vilken förvärvat gamla snickerifabrikens tomt vid Västerhejdebanans station, Meningen är nu att söka tipsmedel för uppförande på tomten av en idrottshall innehållande tävlingssal -med internationella dimensioner för handboll och tennis, vidare läktare krubbrum, vaktmästarebostad, omklädnads- och duschrum etc. Om tipsmedel erhållas är det meningen sätta igång med an: delsteckning här.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *