Idrott och sport.

Friidrottsmatchen Blekinge—Gotland.
Blekinges lag nu uttaget.

Följande starka lag har av Blekinges Idrottsförbund utsetts att möta gotlänningarna: 100 m.: I. Ternström och S. G. Johansson, Udd. z 400 m.: Bertil Andersson, . Ronneby och Knut Eklund, Sölvesborg.
1,500 m.: Bertil Andersson, Ronneby, och Knut Eklund, Sölvesborg, eller N.E. Jönsson, Gammalstorp.
5,000 m.: H. Andreasson, Lycke, och N. E. Jönsson, Gammalstorp.
Längdhopp: Ternström och S. G. Johansson.
Höjdhopp: Ternström och Skantze, Karlskrona.
Tresteg: Ternström och en som senare uttages.
Kulstötning: Skantze och Carlberg, Ronneby, eller Comstedt, Karlskrona.
Spjutkastning: Carlborg och H. Alm, Karlskrona.
Stafettlaget kommer senare att uttagas.
Som synes är Ternström med inte bara på 100 meter utan också i samtliga hoppgrenar. Ronneby-Andersson löper, som vi förmodat, både 400 och 1500 m.

Varpa.
Tävlingen Stockholm—Gotland.

Om söndag äger tävling mellan Stockholms varpkastningsförbund och Gotlands varpkastare rum å Visborgs slätt med början kl. 10 f. m. Denna tävling återkommer vartannat år och tilldrar sig för varje gång allt större och större intresse. Stockholmarnas säkerhet ökas märkbart år för år, och den tid är snart inne, då segern kan bli starkt omstridd.
Tävlingen omfattar dels stadstävling Stockholm-—Visby med 8 lag från vardera dels allmän tävling StockholmGotland med 16 lag från vardera.
Lottningen är verkställd och har utfallit sålunda (stockholmslaget nämnes först, därefter motspelande Visby- och Gotlandslag):

För stadstävlingen:
1) A. Berglund—Ax. Flodman.
2) A. Broman—E. Malmkvist
3) A. Larsson—G. Netzel
4) H. Pettersson—LK. F. Söderdahl
5) A. Gauffin—L. Pettersson
6) S. Leeiner—E. Lundgren
7) F. Andrén-—H. Nyberg
8) Alvar Kohlström—K. Enström

Huvudtävlingen:
1) T. Vadsten—Knut Pettersson, Roma
2) A. Larsson—H, Nyberg, Visby
SJK. Hedlund—Hans Lundgren, Stånga
4) A. Berglund—E. Lundgren, Visby
5) Alvar Kohlström—G. Netzel, Visby
6) T. Gedda—K. F. Söderdahl, Visby
7) S. Leeiner—L. Pettersson, Visby
8) S. Eriksson-—Osk. Blomberg, Gothem
9) A. Eklund—K. Enström, Visby
10) F. Andrén—K. Bjersander, Barlingbo
11) Hege Pettersson-—Runo Lyander, När
12) A. Andersson—Ax. Flodman, Visby
13) A. Broman—Bröderna Arvesson, Gothem
14) A. Gauffin—Elof Gahnström, Gothem
15) R. Landgren—E, Malmkvist, Visby
16) S. Karlsson—Ragnar Pettersson, Stånga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *