I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar: den av Jenny Wilhelmina Lundberg i Hemse socken under firma Jenny Lundberg idkade rörelsen har upphört; omyndige Nils Harald Olof Andersson. ämnar med sin förmyndares och överförmyndarens i Slite kommun samtycke i Slite köping, postadress Othem, idka handelsrörelse under firma Nils Anderssons cykelverkstad.
Visby i landskansliet den 18 maj 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *