I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
ur styrelsen för Lickershamns fiskareförening u. p. a., som har sitt säte i Stenkyrka, har ordinarie ledamoten John Erik Axel Strandberg utträtt.
hans ställe har invalts Henning Sigvard Stenhoff, Grausne i Stenkyrka;
å sammanträde den 1 april 1938 hava stadgar antagits för Kappelshamns fiskehamnsförening utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning förvärva hamn-och strandområde i Kappelshamn samt använda detsamma till medlemmarnas ekonomiska nytta genom anordnande, förvaltande och vårdande av en fiskehamn. Styrelsen, som har sitt säte i Kappelshamn, utgöres av David Albert Samuel Heidenberg, Karl Henry Adolf Johansson och Karl Erik Knut Lindlöf, alla i Kappelshamn, ordinarie ledamöter, med Gustav Sven Ivar Johansson, Kappelshamn, Arne Oskar Arvid Havdelin, Storungs i Lärbro socken, och Karl Henrik Herbert Höök, Kappelshamn, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag å inom hamnområdet befintlig anslagstavla. Kallelseåtgärder skola vara vidtagna minst 14 dagar före ordinarie och minst 5 dagar före extra föreningsstämma. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på sätt förut angivits eller genom brev.
Visby i landskansliet den 13 april 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *