Hotande olycka vid Slite cement.

Arbetare begravd vid ras i kolupplaget.
— Rådiga och snabba räddare.

En olycka, som lätt kunnat få de mest ödesdigra följder, inträffade i går vid. 1-tiden i Slite cementfabrik. Fyrtioårige cementarbetaren Hilmer Jakobsson från Slite var sysselsatt i fabrikens kolupplag med att raka ned stybbkol i en transportränna, då kolen började rasa. Jakobsson hann ej komma undan — enligt egen uppgift hade han fastnat med foten på något sätt och ej kunnat flytta sig — och blev snart helt begravd i kolmassan. Han hade dock sinnesnärvaro nog att sträcka ut ena armen och därvid kom handen att sticka fram ur kolet.
En arbetare i närheten fick se att ett ras inträffat och skyndade till. Han fick då se att Jakobsson låg begravd i kolet och skaffade flera man till hjälp i en hast så att Jakobsson snabbt blev framgrävd. Denne hade då legat 2-3 minuter under kolet och var sanslös, då han drogs fram.
En av arbetarna, den kände simmaren Rossel Randahl, satte omedelbart i gång med. konstgjord andning, som efter en kort stund gav gynnsamt resultat. Jakobsson återhämtade sig snabbt, och var snart utom all fara, men for dock på provinsialläkarens inrådan i ambulans till lasarettet för att röntgenundersöka foten. På vår förfrågan hos dr Sandahl i dag meddelas emellertid att Jakobsson icke tagit någon skada vid raset.
Det händer rätt ofta att det rasar i kolupplaget, säger dir. de Jounge, då vi fråga honom om orsakerna till olyckan. Men den saken är man inställd på och det gån, lätt att sätta sig i säkerhet. Rasen komma vanligtvis ej hastigt och oförberett utan kolmassan rör sig ganska sakta i början. Så var fallet även denna gång och Jakobsson hade med säkerhet hunnit undan om han ej fastnat med fotat. De räddande kamraterna äro värda en eloge för sin rådighet och sitt snabba ingripande och Rossel Randahls skicklighet i livräddning kom ytterligt väl till pass.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *