HEMSE

Lantmanna-eleverna tävla.
Det var hästpremiering uppe vid Gudings i Alva i går e. m., och på den rymliga gården rådde ett rörligt folkliv. Den ena hästen efter den andra visades upp för prisdomare, som med kritiska blickar ploga ned på alla felaktigheter, satte betyg och utdelade ros och ris.
Ja, så såg det ut för den som passerade vägen förbi, men i själva verket förhöll det sig så, att lantmannaskolans elever hade en del praktiska tävlingar, i vilka bl. a. även hästuppvisning ingick. Och det var alltså bara en häst hela tiden, och f. ö. var det inte den utan uppvisarna, som voro föremål för de kritiska blickarna och som fingt sina poängsiffror antecknade i journalen av de tre domarna, husdjurskonsulent B, Ljunggren, landstingsman Johan Milsten och lantbrukare Hugo Ahlsten.
Förutom uppvisningen omfattade tävlingen också bedömning av hästar och nötkreatur samt mjölkning, och samtliga elever hade anmält sig för deltagande i alla grenar utom mjölkning, där endast sju stycken ansågo sig kapabla att taga upp kampen.
Vid ett-tiden gav man sig iväg från skolan, och en timme senare togo tävlingarna sin början vid Gudings under ledning av agronom Wald. Ericsson, som ju undervisar ”lantmännen” i bl, a. husdjurslara, Det gällde alltså för eleverna att 1 praktik omsätta vad som inhämtats under hans lektioner, Visst fanns det väl en och annan, som vid bedömningarna kom till överraskande resultat, men i det stora hela skilde sig de tävlande på ett tillfredsställande sätt från sina uppgifter. Av nervositet syntes ej ett spår, men så var i stället spänningen så mycket större. Det är ej heller underligt — prissamlingen är ovanligt imponcrarde, och äran att bli pristagare är just inte föraktlig den heller.
Men tävlingarna drogo längre ut på tiden än man hade beräknat, särskilt mjölkningstävlingen, som hölls vid Koparve, Stumle och Gudings, och först vid nio-tiden på kvällen kunde den avslutas. Då var det emellertid omöjligt att hinna räkna ut poängsummorna, och vi få därför återkomma i morgon med prislista och domarnas utlåtanden.
Det kan nämnas, att detta är andra gången, som dessa tävlingar ha hållits, men då intresset är synnerligen stort, torde det i varje fall inte bli den sista.
Dagens tävlingar gynnades av ett strålande solsken och vackert väder, men det blåste lite kallt ibland, vilket emellertid bara gjorde kafferasten vid halv 5-tiden dubbelt uppskattad.

Till torgdagen
i dag på förmiddagen hade en hel del folk samlats trots den ogynnsamma väderleken och av de saluförda hästarna såldes ett par stycken. Till nästa torgdag, som blir den första onsdagen i juni, planeras av några intresserade lantbrukare i trakten ytterligare åtgärder för att stimulera de gamla månarlsrnarknaderna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *