Hektarskördarna på Gotland

uppskattas för 1937 av Statistiska centralbyrån till följande kvantiteter för de viktigare växtslagen: Höstvete 1,690 kg. (mot i medeltal för perioden 1926-35 2,080), vårvete 1,180 (1,690), höstråg 1,770 (1,600), korn 1,190 (1,720), havre 1,280 (1,680), blandsäd 1,300 (1,770), potatis 13,020 (11,440) samt för vallhö 2,460 (mot i medeltal 3,880 kg.). (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *