Hedrande gotländskt

delta, gande i stor skulpturtävlan.
I den nyligen avgjorda tävlingen fontänanläggning på St. Jörgens plats i Hälsingborg deltog även skulptör Bertil Nyström, Slite. Prisnämnden som bestod av professorerna Ragnar Josephson och Carl Eldh samt skulptör Ivar Johnson konstaterar i sitt utlåtande att tävlingen som samlat 62 förslag visat ett mycket jämnt och gott resultat. Utom de prisbelönade och inköpta förslagen nämner härefter nämnden en liten grupp konstverk som på grund. av olika egenskaper böra särskilt uppmärksammas och som alla gett något uppslag av intresse. Om »Vattenlek», skulptör Nyströms förslag, hette det: En tasldig skulptur med ett lustigt varierat uppslag för fontän, skulle väl passa i intimare miljö.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *