Handelsregistret för Visby stad.

Nedan angivna dagar hava i handelsregistret för Visby stad intagits följande anmälningar om idkande av verksamhet:
1937 den 22 december: Nils Ernfrid Karlsson ämnar idka byggnadsverksamhet och handelsrörelse under firma Ernfrid Karlsson;
1937 den 28 december: Oskar Albin Karlsson ämnar idka kaférörelse under finna Schackkaféet O. Karlsson;
1937 den 30 december: Oskar Gustaf Emanuel Pettersson och Karl Axel Bernhard Norberg ämna idka byggnadsverksamhet och handelsrörelse i bolag under firma Pettersson & Norberg;
1937 den 31 december: Ernst Johannes Stenberg ämnar idka handelsrörelse under firma Apoteket t Visby Ernst Stenberg och Ulla Maria Kristina Jupither handelsrörelse under finna Ulla Jupither.
1937 den 28 december intogs anmälan att den av Elsa Maria Vilhelmina Ohlson under firma Schackkaféet, Elsa Ohlson idkade kaférörelsen upphört och den 31 december 1937 att den av Johan Erik Alfred Högberg under firma Svenska Fabrikslagret, E. Högberg idkade handelsrörelsen upphört.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *