Gotlands militärförening

hade i går ett talrikt besökt sammanträde, varvid diskussion ägde rum angående riksdagsman Österströms betänkande rörande förändrade bestämmelser för rekryteringen av försvarsväsendets offioerskårer m. m. Diskussionen inleddes av överstelöjtnant Björn, I. 18.
Efter sammanträdet följde supé med samkväm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *