Gotands trupper.

Artillerikåren.
Fullmakt å sergeantbeställning vid A 7 har utfärdats för konstituerade sergeanten vid kåren Broström.
— Till styckjunkare i kåren har förordnats officersaspiranten värnpliktige nr 158 Lindskog.
— Utdelning av under året erövrade priser ägde. i förmiddags rum vid A 7.
— Vid luftvärnsartilleriet utnämnde majoren Melander har befälet över Gotlands artillerikår högst t. o. m. den 20 inst. okt. Anledningen är att chefen för Gotlands artillerikår, överste Hamilton, på grund av olycksfall icke beräknas bli tjänsteduglig förrän tidigast om tre veckor.
— Kapten Carlesons kommendering att tjänstgöra vid A 9 den 1 okt.-26 nov. har upphävts.
— Som batteriadjutant vid första batt. placeras styckjunkaren Eklund fr. o. m. den 1 inst. okt.

Infanferiregementet.
Vid I 18 hölls i morse gemensamt korum i samband med prisutdelning efter plutons- och grupptävlingarna.
— Kaptenerna Lindeborg, Wendt och Hedengren samt löjtnant Vogel ha ställts till major töderbergs förfogande för organisation av i tjänst kvarblivande värnpliktiga.
— Nedanstående personal vid I 18 har beordrats kvarstanna i tjänst sålunda : kaptenen på övergångsstat Hallstedt samt fänrikarna i reserven Kökeritz och Hallberg tills vidare, löjtnant Lindberg, reserven, t. o. m. ’den 4 okt. och löjtnant Wålander t. o. m. den 1 okt.
— Till tjänstgöring ha inbeordrats löjtnanterna i reserven Mörking och Elf fr. o. m. den 28 dennes, löjtnant Åkerman, reserven, fr. o. m. 1 okt. och löjtnant Holmbäck, reserven, fr. o. m. den 4 okt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *