Fullständig enighet Hitler-Henlein.

Sudettyskarna marschera fram med sina fanor vid skördefesten i Oberleutensdorf, till vilken Konrad Henlein var förhindrad komma på grund av mötet med lord Runciman.

Henlein vänder åter hem med instruktioner?
Berchtesgaden, 2 sept. (TT.) Rikskansler Hitler mottog på fredagen på Obersalzburg sudettyskarnas ledare Konrad Henlein, vilken på lord Runcimans önskan skulle ge Hitler en inblick i det nuvarande läget av förhandlingarna med Pragregeringen. Hitler tog med intresse kännedom om upplysningarna. En fullständig enighet om läget visade sig därvid råda mellan Hitler och Henlein.
Efter att ha intagit middag tillsammans med Hitler lämnade Henlein på fredagseftermiddagen Hitlers villa.

Berlin, 2 sept. (TT. fr. Havas.) Henlein lämnade Obersalzberg efter lunchen tillsammans med Hitler och begav sig i bil direkt till Tjeckosiovakien. von Ribbentrop reste samtidigt med flygplan till Berlin.

Benesj förhandlar med sudettyska ledarne.
Prag, 2 sept. (TT. fr. Havas.) Kl. 10,45 på torsdagen anlände det sudettyska partiets delegerade Kundt och Sebekowsky till slottet. De infördes omedelbart i president Benesjs privata rum. En tysk journalist ville fotografera de sudettyska representanterna, men dessa vägrade och förklarade i irriterad ton att de skulle ha mycket viktiga förhandlingar med Benesj och icke hade någon tid att förlora.
Samtalet mellan Benesj, Kundt och Sebekowsky varade nästan ända till kl. 2. Man är av den uppfattningen, att överläggningen hade ett gynnsamt förlopp, och med tanke på rapporten från Berchtesgaden att fullständig enighet visat sig föreligga mellan Hitler och Henlein har läget nu ett åtskilligt ljusare utseende.

Runciman hos Benesj.
Prag, 2 sept. (TT. fr. Havas.) Lord Runciman begav sig på fredagseftermiddagen i sällskap med en. högre tjänsteman i utrikesministeriet till Prags slott för att besöka president Benesj. Denne informerade honom om sin överläggning med de sudettyska delegaterna Kundt och Seberowsky.

Krig endast om Hitler så beslutar, skriver Leon Blum.
Paris, 2 sept. (TT.) I Populaire framhåller Léon Blum, att ”en sak är säker just nu: blott om Hitler avsiktligt beslutar det kommer freden att brytas och Europa och världen att utlämnas åt krigets gissel.
Hitler skall aldrig kunna påstå: Jag har aldrig velat detta. Han måste ha velat det, med klar uppfattning om de konsekvenser hans beslut komme att medföra för hela Europa. Ty han vet vilket beslut som Frankrike, England och Sovjetunionen oundgängligen måste fatta såsom en följd av hans eget. Han måste ha velat det trots de fredliga demokraternas intensiva ansträngningar, vilka ansträngningar ingenting kan avskräcka och ingenting kan förtrötta.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *