Friköp från prästbostället.

Kammarkollegiet tillstyrker hos regeringen rätt för Eskelhems byggnadsförening att för 460 kr. friköpa ett område om 0,2073 hektar under ecklesiastika lönebostället Prästgården nr 1 i Eskelhems socken. Området är avsett att sammanläggas med ett till föreningen skänkt område för uppförande därå av en bygdegård.
Samtidigt tillstyrker kollegiet försäljning till skomakaren Gustav Dyplin av ett område om 0,1517 hektar under samma boställe för en köpeskilling av 250 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *