Från infanteriregementet.

Avsked och befordringar.
Genom generalorder har bestämts, att kadettofficeren vid krigsskolans reservofficerskurs, löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Hildebrand skall under tiden 1 okt. 1938—7 jan. 1939 tjänstgöra vid krigsskolan.
— Löjtnanten vid Gotlands infanteriregemente Gårdman skall med ändring av tidigare beslut utrycka vid skjutskolan den 8 okt.
— Fanjunkarna vid regementet E. G. J. Ekström och J. O. Johansson samt fanjunkaren i, sergeanten på övergångsstat vid regementet, J. H. A. Ahlström, ha beviljats avsked med pension från och med 1 okt.
— Från 1 okt. ha utnämnts, transporterats och förordnats till fanjunkare vid regementet fanjunkaren i, sergeanten vid I 11, J. A. Beckhagen, fanjunkaren i sergeanten vid I 2 J. A. Bergström och fanjunkaren i, sergeanten vid regementet A. J. H. Jacobsson, samt till sergeanter vid regementet sergeanten vid I 9 E. B. V. Ericsson, från I 9 transporterade furiren N. P. J. Wass samt sergeanten i, furiren vid regementet K. E. V. Nilsson.
— Regementsehefen har förordnat från 1 sept.:
till korpraler vid regementet vicekorpralerna 204 Ekstrand, 201 Berg, 212 Karlsson, 208 Holmstrand, 203 Christensson, 110 Pettersson, 215 Larsson, 205 Eskelund, 221 Åberg och 211 Johansson.
till värnpliktiga vicekorpraler wubefeleverna nr 9 Gren, 50 Ljung, 35 Schandersson, 182 Johansson, 230 Axelsson, 88 Larsson, 181 Karlsson, 232 Karlsson, 90 Eriksson, 123 Almqvist, 176 Tisell, 271 Larsson, 153 Rathsack, 232 Torell, 378 Axelsson, 88 Gyllborg, 117 Krantz, 58 Johansson, 172 Bolin, 622 Karlsson, 316 Nilsson, 25 Roxström, 347 Risberg, 527 Svahn, 414 Vallgren, 30 Berg, 15 Berggren, 88 Blomberg, 89 Cederlund, 90 Engström, 39 Fohlin, 100 Klint, 99 Kuhlau, 22 Larsson, 44 Söderberg, 103 Vall, 13 Vickman, 46 Olofsson, 4 Broman, 83 Johansson, 69 Löthberg, 85 Söderström, 58 Andersson, 56 Hallin, 97 Pettersson, 47 Larsson och 41 Karlsson samt kommissarierna 61 Karlssen, 81 Bodin, 113 Nilsson, 1 Häglund, 111 Procopée och 89 Svensson.
— Vid prisskjutning med kulspruta den 31 aug. erövrades kulspruteskyttemärke i silver av major Söderberg för 838 poäng, löjtnant Engdahl för 831 och furir 4/K Pettersson för 791 poäng.
— Tjänstledighet har beviljats kapten Wendt under tiden 29 sept. —5 okt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *