Flygsektion av G. M. C. K.

Gotlands motorcykelklubb hade till igår kväll utlyst ett sammanträde på rådhuset med flygintresserade för dryftande av frågan om bildandet av en modellflygsektion. Ett femtontal personer hade infunnit sig och efter en stunds diskussion beslöto de närvarande att bilda en sådan sektion. Sedan stadgar utarbetats o. s. v. kommer ett nytt sammanträde att hållas för närmare utformande av riktlinjer för sektionen m. m. Till ordförande utsågs hr Åke Larsson, till vice ordf. hr A. Pettersson och till sekreterare hr G. Falck.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *