Flygplatsbygget i Visby.

Bör icke utföras som reservarbete, anser A. K.
Socialministern har berett A. K. tillfälle att yttra sig över väg-och vattenbyggnadsstyrelsens framställning om anvisande av statsmedel till flygplats vid Bingeby.
Kommissionen framhåller, att sedan januari månad i år någon arbetslöshet icke rapporterats av någon annan kommun på Gotland än Visby: Arbetslöshetsläget för stadens vidkommande synes emellertid icke kunna motivera företagets utförande som beredskapsarbete. Det bereder enligt kommissionens erfarenhet avsevärda svårigheter att anvisa hjälpsökande familjeförsörjare från andra områden med arbetslöshet i riket till denna arbetsplats.
Arbetslösheten i Visby stad företer betydande säsongväriationer, och det kan starkt ifrågasättas huruvida den arbetslöshet, som finns under den varmare delen av året är av den art, att de då hjälpsökande böra erhålla arbetslöshetshjälp.
Om det som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhållit ur andra synpunkter måste anses i hög grad önskvärt, att företaget snarast kommer till utförande, synas medel därtill böra anvisas ur andra anslag än det som avsetts till åtgärder med huvudsakligt syfte att lindra arbetslöshet. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *