Flygplan nödlandar på åker i Othem.

Motorstopp på 75 meters höjd. — Ingen skada.
Under gårdagens samövningar med Gotlands trupper råkade ett flygplan från Fårösund få motorstopp på låg höjd och måste nödlanda. Planet, som fördes av aspirant Cewers med fänrik Häggmark som spanare, var vid 11-tiden på förmiddagen ute på ett spaningsuppdrag på mycket låg höjd, då plötsligt motorn strejkade och föraren omedelbart måste nödlanda. Detta skedde också på ett synnerligen lyckligt sätt. Maskinen, ett spaningsplan av typ S 5 A, ett Heinkel sjöflygplan således och icke avsett för landning på land, sattes perfekt av föraren i en nyplöjd åker vid Othemars i Othem. Landningssträckan var omkring 17 meter och efter att ha bromsat upp på den sträckan stod planet kvar på pontonerna, så vitt man hittills kunnat utröna alldeles oskadat.
Det vådliga äventyret slutade sålunda lyckligt, då varken plan eller besättning skadade sig. Maskinen började man, så snart flygets folk kom ned från Fårösund, montera ned för att landvägen föra den åter till flygstationen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *