Fick diskusen i huvudet.

Under pågående idrottsövningar å I 18:s idrottsplats i middags blev en värnpliktig fastlänning från A 7 vid namn Josefsson träffad i ena tinningen av en diskus. Han segnade medvetslös till marken och infördes efter erhållit första förband till lasarettet i ambulans.
Enligt vad som meddelas från lasarettet äro Josefssons skador synnerligen svåra och utsikterna att han skall kunna räddas äro ytterst små.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *