Femtio år

fyller idag trafikbilägaren Adolf Theodor Ekelund i Klintehamn. Efter utbildning i garveribranschen, först hos N. E. Pettersson i Klintehamn och därefter på fastlandet, övertog han den Petterssonska firman, som han fortsatte även efter garveriets nedläggande. På senare år har han utträtt ur firman och ägnat sig åt trafikbilrörelse. Vid sidan av denna har han tagit intresserad del i arbetet i Klintehamns missionsförsamling och Klinte nykterhetskommitté.
I morse vid 6-tiden började uppvaktningarna, då en deputation från missionsförsamlingen gav femtioåringen sin sångarhyllning och överlämnade en penninggåva jämte textad adress. På förmiddagen infann sig en skara vänner med kyrkoherde Sjöberg i spetsen, varvid en gåva med textad adress förärades jubilaren. ”Talrika blomster- och telegramhyllningar ha under dagen kommit femtioåringen till del och uppvaktningarna fortsätta alltjämt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *