Fastighets- och lösöreauktion.

Tisdagen den 25 januari låter förvaltaren i styckjunkare Hugo Gustafssons urarva konkurs genom offentlig auktion vid Hallbroes i Västerhejde försälja boets fasta och lösa egendom.
Vid lösöreauktionen, som tager sin början kl. 11 f. m., försäljes bl. a. 1 reaktionsfri ko, dräktig, 1 gödgris, 4 spädgrisar, 50 st. höns, div. lantbruksredskap, matrtunsmöbel i välvårdat skick, div. möbler och husgeråd.
Vid fastighetsauktionen, som tager sin början kl. 12 middagen, försäljes boets fastighet 37/512 mantal Hallbroes 111 i Västerhejde, bestående av c:a 20 tl. öppen, delvis besådd åker och 6 tl. skog och betesmark samt följande åbyggnader:
Mangårdsbyggnad i två vån. av trä under papptak och på cementsockel.
Magasin och ladugårdsbyggnad av trä under spåntak och med plats för 4 nötkreatur, 2 hästar och div. smådjur.
Källare av betong.
Samtliga åbyggnader i gott skick.
Närmare villkor komma att tillkännagivas vid auktionen. 4 dagars prövotid av avgivna bud förbehålles.
NILS WAHLBERG.
Konkursförvaltare.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *