Färjskepparen får vara motorskötare.

K. m:t har medgivit, att skepparen Martin Nilsson får t. v. med befattningen som befälhavare på någon av färjorna i Fårösund förena anställningen som motorskötare på fartyget i fart mellan Gotland och Fårö under villkor, att på fartyget även finnes anställd en styrkunnig besättningsman. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *