Evangeliska alliansen

höll i går afton sitt möte i församlingshuset, vilket var nära fullsatt. Komminister Öberg uppläste efter psalmsången de för dagen föreslagna tacksägelse- och böneämnena, samt förrättade bön. Aftonens talare voro kyrkoherde G. Sjöberg, Klintehamn och pastor Damberg, Visby. Den förre stannade inför söndagens aftonsångstext och den senare inför dagens föreslagna text ur Luk. 11: 1-13. Insamling gjordes för yttre missionen. Gudstjänsten slöt med psalmsång samt bön av pastor Thuresson. I afton kl. 7 hålles mötet i Metodistkyrkan, varvid pastor Sigfrid Alm och pred. Haverman kommer att tala.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *