Ett stilla slagsmål

avverkades vid halv 11-tiden igår kväll på Vårdklockegatan mellan tre sjömän från fartyg i hamnen och ungefär dubbla antalet bålda infödingar. Som vanligt började det med en smula munhuggning. En av neptunisönerna hade blivit lätt krockad av en cyklist och med anledning därav framlagt vissa synpunkter utmynnande i en i och för sig lika förståndig som aldrig tillräckligt vädrad uppmaning till cyklister i allmänhet här i stan, att köra åtminstone någorlunda varligt. Denna sjömannens oration, som event. var mera rakt på sak än direkt elegant turnerad, upptogs synnerligen onådigt av cykelryttaren, och när det därtill begav sig att en fem, sex stycken sympatisörer med sedvanlig skyndsamhet anlände till platsen för ordduellen uppstod snart s. k. ”tampmoj”. Det blev några smockor av varierande styrka tills någon välvillig själ alarmerade polisen. När denna infann sig hade emellertid hemmahjältarna tagit till reträtt” under det att sjömännen fortfaran voro kvar på slagfältet, kommenterande den nyss avslutade träffningen.
De fingo följa med till polisstationen för att redogöra för slagets detaljer. Men vem fienden var är alltjämt höljt i dunkel. Att en och annan femetta gått in, bevisades dock av att en av sjömännen fått ett så pass kraftigt slag över ena ögat att han måste plåstras om hos läkare. En annan hade av ursprungligen ett enda tandgarnityr av den löstagbara sorten erhållit två stycken, en operation som han givetvis inte var alltför glad åt. Sjömännen höllo före att det var ligister som överfallit dem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *