Ett oväntat dödsfall

inträffade igår, då lantbrukaren Adolf Gadd, Bofride i Fröjel, avled efter endast någon veckas sjukdom i sviterna efter brusten blindtarm. Han var vid sitt frånfälle endast 46 år gammal.
Gadd var född i Sorsele, Västerbottens län, och kom till Gotland för omkring ett kvartssekel sedan. Han hade först anställning på norra Gotland, men bosatte sig 1916 i samband med sitt giftermål på Bofride i Fröjel, som han sedan dess insiktsfullt och intresserat brukat. Han tillhörde de tysta och stilla i landet, som främst skötte sitt arbete, och i det offentliga livet åtog han sig icke många uppdrag, men var gärna en vaken iakttagare och lyssnare. Redbar och vänfast hade Gadd förvärvat sig allmän aktning och sympati och man satte stort värde på hans anspråkslösa och för-pynta personlighet, Till Gotlands Allehanda var han en vaken och påpasslig ortsmeddelare.
Närmast sörjande stå maka, född Sandström, och fyra barn, åldrig moder och svärföräldrar, men deltagandet i den så hastigt påkomna sorgen är allmänt i trakten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *