En utbildningskurs i luftbevakningstjänst

skall anordnas i Stockholm. Till kursen beordras gom chef och lärare mar jor Sundell, generalstabskåren; och som elever högst 18 officerare, beordrade av cheferna för armén och marinen. Kursen skall följas av stabschefen vid militärbefälet på Gotland major Pontén. Inryckning äger rum 5 april, utryckningen för vissa elever 9 eller 11 april samt för övriga 13 april.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *