En tysk jagare

passerade kl, 9 i morse Visby på nordgående cirka 5 distansminuter till sjöss. Enligt vad som från lotsutkiken kunde iakttagas hette fartyget ”Leberecht Maas”. Det är troligen fråga om den jagare, på vilken i Sverige bosatta tyskar skola rösta, vid de nu förestående valen.
Leberecht Maas är en av en serie på 16 större jagare eller flottiljledare om 1,625 tons deplacement, byggda åren 1935-37. Den gör 36 knop.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *