En olycklig omkörning.

En bilolycka inträffade vid 11-tiden i förmiddags mitt för Stora Kruse i Alva.
Distriktssköterskan i Hemse, syster Signe Sandberg, skulle med sin bil köra om en halvtons lastbil, förd av ägaren fiskhandlare Harry Lindblad, Alva. Det bar sig därvid inte bättre än att bilarna kolliderade och hamnade i vänstra diket.
Fröken Sandberg har inför landsfiskal Hallin uppgivit, att Lindblad hållit mitt i vägen och just vid omkörningen girat åt höger. Hennes bil kom därvid för långt ut på högra vägkanten och vid försöken att få upp den på vägen igen hakade den i lastbilen med ovan nämnda påföljd. Lindblad å sin sida erkänner, att han hållit mitt i vägen men framhåller, att det fanns god plats till omkörning. Fröken Sandbergs bil hade emellertid sladdat och huggit tag i hans bil. Vägbanan är vid. olycksplatsen bred och i gott stånd och någon is finns f. n. icke på densamma.
Vid dikeskörningen kilades fröken Sandbergs bil fast mellan lastbilen och ett träd och fick hela högra sidan intryckt samt skador på vänstra sidan. På lastbilen sleta förarehytten och vänstra framhjulet bort. Ingen av bilarna kunde för egen maskin taga sig från platsen. Underligt nog blev varken förarna eller pasageraren i lastbilen skadade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *