En lyckad söndagsskolfest

hölls i Helgeandskyrkan på trettondagen. Söndagsskolans föreståndare K. G. Karlsson inledde festen med bibelläsning och bön. Programmet, vilket bl. a. upptog sång och uppläsning, sköttes av barnen på ett förtjänstfullt sätt. Även de minsta bidrogo med sång, vilket mottogs med glädje.
Festen nådde sin höjdpunkt, när elva elever mottogo var sin bibel, som ett minne från söndagsskolan och som en hjälp för kommande dagar. Tal till barnen hölls av stud. Erik Andersson.
Den angenäma festen avslutades av församlingens ordförande H. Eriksson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *