En högtidlig medaljöverlämning

ägde rum i Kräklingbo kyrka Marie bebådelsedag efter gudstjänstens slut, då barnmorskan fru Elin Danielsson, Kräklingbo, erhöll Patriotiska sällskapets medalj, första storleken, för långvarig och trogen tjänst.
Kyrkoherde A. Laurell talade från altaret över bibelordet ”Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i vad mer är”. Tal, vitsordade hur fru Danielsson med trohet skött sin tjänst under 30 år och överlämnade medaljen. Till sist sjöngs ”Herre signe Du och råde”.
Vid ett samkväm i prästgården hyllades fru Danielsson bl. a. med tal av barnmorskestyrelsens ordförande med dr. Kurt Bergström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *